Về cơ bản, thủ tục đăng ký kết hôn lại lần 2 sau khi ly hôn cũng tương tự như thủ tục đăng ký kết hôn lần đầu. Có điều bạn phải chuẩn bị thêm một số giấy tờ khác đi kèm để chứng minh tình trạng hôn nhân hiện tại của mình. Luật pháp Việt Nam quy định chế độ 1 vợ 1 chồng. Nếu bạn chưa ly hôn với chồng hay vợ cũ thì không có quyền kết hôn lại lần 2.

Người đã ly hôn, muốn tiến tới hôn nhân lần nữa, phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Trình tự thủ tục đăng ký kết hôn lại lần 2 như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn

Cả nam và nữ, mỗi người cần chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ đăng ký kết hôn gồm các giấy tờ sau:

Bước 2: Nộp hồ sơ và đợi xét duyệt hồ sơ

Hai bên nam nữ mang hồ sơ đăng ký kết hôn đến UBND xã/phường, nơi các bạn dự định đăng ký kết hôn để nộp hồ sơ. Tại đây, bộ phận Tư pháp – Hộ tịch sẽ tiếp nhận hồ sơ, tiến hành xét duyệt hồ sơ xem có đủ các loại giấy tờ và thỏa mãn điều kiện kết hôn theo pháp luật hay không? Thời gian chờ tối đa là 5 ngày.

Bước 3: Đăng ký kết hôn lại lần 2

Sau khi hồ sơ được thông qua, 2 bạn sẽ được mời đến UBND. Tại đây, nhân viên Hộ tịch sẽ điền thông tin vào sổ hộ tịch rồi yêu cầu 2 bạn ký tên xác nhận. Tiếp sau đấy 2 bạn sẽ phải ký tên xác nhận trong giấy kết hôn để chính thức là vợ chồng theo đúng pháp luật.

Trả lời